Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.

Art.1 pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt


Od 1.03.2010 fundacja AFN jest wspierana przez
Matyldę i Mateusza Damięckich

Kilka słów o nas


Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie
jest instytucją charytatywną, utrzymującą się jedynie z datków ludzi dobrej woli.
Funkcjonuje dzięki pracy wolontariuszy, poświęcających swój wolny czas, energię i umiejętności na pomoc dla zwierząt.

Fundacja została powołana w celach:
- niesienia pomocy pokrzywdzonym, bezpańskim, chorym zwierzętom
- wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności oraz okrucieństwa wobec zwierząt
- udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym
- ochrony środowiska i ochrony zwierząt

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- niesienie pomocy zwierzętom porzuconym oraz pokrzywdzonym poprzez umieszczanie ich w azylach i istniejących schroniskach dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej
- finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt (realizowanie programu sterylizacji i kastracji)
- prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną
- zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
- wspieranie istniejących organizacji związanych z opieką nad zwierzętami i ochroną środowiska naturalnego
- organizowanie i wspieranie akcji propagandowych oraz edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt,
a w szczególności propagujących adopcje bezdomnych zwierząt
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi
których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym
- wspieranie prac naukowo-badawczych
- współpracę z policją oraz strażą miejską

Statut Fundacji - pdf
Statut Fundacji - word

Z dniem 01.01.2009 nastąpiły zmiany w Zarządzie.
Obecnie w skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Prezes Agnieszka Korbal-Bondarczuk - mail;
V-ce Prezes Agnieszka Szwed - mail; tel. 505-052-892
Członkowie Zarządu
Agnieszka Surowiec mail tel. 506240219 (Ostróda)
Robert Szwed

Adres Fundacji

Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie
ul. Jagiełły 5 m. 19
14-100 Ostróda

NIP 7412025929
KRS 0000264523

numer konta:
VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

numer konta dla przelewów z zagranicy:
SWIFT: BIG BPLPW
PL 50 1160 2202 0000 0000 8747 3146


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie w 2006 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie w 2007 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie w 2008 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie w 2009 roku

Alarmowy Fundusz
Nadziei na Życie
ul. Jagiełły 5 m. 19
14 - 100 Ostróda

NIP 7412025929
KRS 0000264523
Numer konta:
VWBank
78 2130 0004 2001 0388 0143 0001
z dopiskiem w tytule "Koty Kraków"

Przelewy z zagranicy:
SWIFT: BIG BPLPW

PL 50 1160 2202 0000 0000 8747 3146